Протидія виявленню та розслідуванню злочинів набуває характер вкрай негативного явища. У досить небезпечних формах вона проявляється при розслідуванні злочинів, які вчиняються злочинними організаціями, організованими злочинними групами або окремими особами на професійній основі. Усе це відбувається на фоні суттєвих труднощів, викликаних фактичною відсутністю відповідних рекомендацій щодо тактики й організації подолання протидії розслідуванню окремих категорій злочинів. Прийняття КПК України у 2012 році та подальше реформування правоохоронних органів в Україні вплинули на створення злочинцями нових прийомів протидії розслідуванню та обумовлює необхідність застосування відповідної тактики її подолання.