Завдання навчальної дисципліни – забезпечити студентів знаннями щодо теоретичних засад стратегічного планування, прогнозування та управління в організаціях публічного сектору; поглибити розуміння процесів стратегічного управління у комплексних та складних системах, а також вдосконалити навички прийняття рішень та розробки стратегій в умовах невизначеності та ризикуДисципліна «Управління конфліктами» спрямована на розвиток у здобувачів вищої освіти знань та навичок, необхідних для того, щоб налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти, які виникають на міжнародному, регіональному, національному, місцевому та організаційному рівні.

Зміст навчальної дисципліни включає опис основних підходів до визначення сутності та причин соціальних конфліктів, класифікацію конфліктів, положення основних теорій конфліктів, методів аналізу, прогнозування, планування стратегій у конфлікті. Практичні заняття присвячені розвитку навичок аналізу,  розв’язання, попередження, трансформації конфліктних ситуацій.

Дисципліна викладається у межах проекту Жан Моне «Building Resilient States and Societies: EU’s Response to New Security Challenges in the European Neighborhood Area’ (сайт проекту www.sses.com.ua)

Метою навчальної дисципліни є поглиблення розуміння сутності, причин, динаміки та наслідків сучасних конфліктів, а також розвиток soft skills - навичок управління конфліктними ситуаціями із застосуванням наукових методів.