Викладання спеціального курсу «Забезпечення законності проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій» є необхідним для професійної підготовки працівників правоохоронних органів, оскільки без засвоєння вузлових теоретичних та практичних проблем провадження оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства неможливо стати кваліфікованим прокурором, слідчим. Це пов’язано з тим, що для точного застосування та виконання вимог закону його необхідно добре знати, розуміти його сутність, уміти правильно оцінювати і аналізувати відповідні ситуації. Крім того, оперативно-розшукові заходи та слідчі (розшукові) дії є основними засобами збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні.

У процесі вивчення студентами глибоко досліджуються питання щодо: поняття, класифікації оперативно-розшукових заходів та засобів; особливості використання результатів застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності у доказуванні; суб’єктів оперативно-розшукової діяльності; поняття, видів та класифікації слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України; загальних умов проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України; процесуальних особливостей проведення вербальних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України; процесуальних особливостей проведення нонвербальних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України; процесуальних особливостей проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України; особливостей та відмінностей оперативно-розшукових заходів від негласних слідчих (розшукових) дій; особливостей проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в окремих видах кримінального провадження. Поглиблене вивчення зазначених питань, у свою чергу, дозволяє розуміти процесуальний порядок та законодавчий алгоритм дій для здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення досудового розслідування, зокрема в частині провадження слідчих (розшукових) дій.

Об’єкт вивчення: кримінальне процесуальне законодавство, практика застосування оперативно-розшукових заходів та проведення слідчих (розшукових) дій.

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки чи діяльності суб’єктів кримінального процесу, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, щодо проведення окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні