Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Розробка конкурентної стратегії (тренінг-курс)» є необхідністю, викликаною невідкладною потребою економічних агентів України у фахівцях, здатних приймати оптимальні рішення, що пов'язані з майбутнім функціонуванням економічного агента, постійно узгоджувати поточну діяльність із стратегічними цілями, забезпечувати адаптацію економічного агента до змін зовнішнього середовища шляхом формування та реалізації ефективних стратегій діяльності.

Особлива увага у вивченні дисципліни приділяється наданню студентам навичок стратегічного мислення, адже середовище, в якому діють сучасні економічні агенти, характеризується високою нестабільністю і непередбачуваністю умов розвитку.