Ефективне управління міжнародним бізнесом потребує використання сучасних інструментів, що відповідають загальносвітовим тенденціям та актуальним умовам господарювання. Наявність значної кількості форм міжнародного бізнесу та чинників впливу на нього обумовлюють складність та багатогранність таких інструментів.

У вибірковій навчальній дисципліні «Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу», яка представлена у форматі бізнес тренінгу, розкривається природа міжнародного бізнесу, визначаються ключові напрями та інструменти його розвитку, у тому числі проблеми пошуку цільового зовнішнього ринку, особливості стратегічного планування міжнародного бізнесу, фінансове забезпечення експортно-імпортних операцій.