Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності» спрямована на поглиблення розуміння міжнародно-правової відповідальності як цінності міжнародного права, методологічних засад дослідження міжнародно-правової відповідальності держави, розвитку міжнародно-правової доктрини щодо відповідальності у міжнародному праві, сучасних концепцій міжнародно-правової відповідальності держави за поведінку державних акторів, актуальних проблем міжнародно-правової відповідальності держави за поведінку недержавних акторів, практики міжнародних судових та квазісудових інституцій щодо міжнародно-правової відповідальності держав, розвитку концепції міжнародно-правової відповідальності міжнародних організацій, а також розширення уявлень про сучасні проблеми правомірного застосування заходів примусу у міжнародному праві, реалізації міжнародної відповідальності й тенденцій розвитку концепції абсолютної відповідальності у міжнародному праві.

На початку нового тисячоріччя культура безкарності продовжує стимулювати подальше розширення масштабів насильства і зростання злочинності. Сьогодні більш ніж будь-коли відчувається гостра потреба у функціонуванні судових органів, що мають міжнародну кримінальну юрисдикцію. Сучасні війни супроводжуються злочинами безпрецедентної жорстокості й цинізму. Маніпуляція страхом і стражданнями створює ланцюг насильства, коли тисячі людей стають мимовільним інструментом безжалісної політичної еліти в її боротьбі за владу. Народи світу прагнуть покласти край безкарності. Одним із важливих способів досягнення цієї мети визнане міжнародне кримінальне право. Міжнародне кримінальне право відіграє важливу роль у боротьбі зі злочинністю, яка все більше виходить за межі державного контролю і вступає у протистояння зі світовим правопорядком. Характер, масштаби і вплив злочинності помітно змінилися: вона поширилася на багато країн, тому виявлення злочинців ускладнюється, а міжнародне співробітництво стає як ніколи важливим. Багатостороннє співробітництво, засноване на верховенстві права, ґрунтується на взаємоузгоджених принципах, що вже давно підтримуються міжнародним співтовариством. В умовах міжнародного порядку, в якому використання влади підпорядковується нормам права, держави повинні виконувати свої міжнародні зобов’язання, незалежно від внутрішнього законодавства, і створювати ефективні внутрішні механізми для забезпечення їх дотримання. Тим не менш, у багатьох сферах порушення норм міжнародного права є занадто частими, а політична воля до забезпечення їх неухильного дотримання − занадто слабкою. Міжнародна злочинність – це глобальна проблема, яка обумовлює необхідність глобальної реакції. Співробітництво держав у боротьбі з нею здійснюється на як основі міжнародних угод, так і в рамках складного і різнобічного інституціонального механізму. Відбувається «інтернаціоналізація» заходів запобігання і припинення злочинності, розробка й узгодження яких піднімається до міжнародно-правового рівня. Міжнародно-правової регламентації, у числі інших, набувають питання гармонізації кримінально-правової заборони, оптимізації систем кримінального правосуддя, координації превентивних антикримінальних зусиль держав. Це підвищує значення наукових досліджень у цій сфері, а також підготовки спеціалістів, що володіють вагомими знаннями в області міжнародного й міжнародного кримінального права, здатних виконувати ці складні завдання.

Навчальна дисципліна «Міжнародне кримінальне право» спрямована на опанування комплексного правового утворення, яке охоплює норми міжнародного кримінального права stricto sensu, транснаціонального кримінального права, міжнародного кримінального процесуального права, транснаціонального процесуального права та міжнародного кримінально-превентивного права, а також формування уявлення про міжнародні злочини у контексті міжнародного кримінального права, засади та порядок здійснення міжнародного кримінального правосуддя й співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю, а також кримінально-правові механізми захисту міжнародного правопорядку та міждержавного співробітництва.